Foreign Languages Center “Smokilend”
Программа по изучению польского

A1

Нулевой/элементарный уровень

К-во уроков: 32/ 90 мин

Кол-во академических часов: 32

Учебник: Hurra po Polsku 1

Разговорные темы (к-во модулей: 20)

 1. Jak masz na imię. / Как тебя зовут. Знакомство.
 2. Mam pytanie. Co to jest? /У меня вопрос. Что это?
 3. Kim  jesteś? / Ты кто (за профессией)?
 4.  Czy masz brata? Informacja o rodzinie. / Есть ли у тебя брат? Информация о семье.
 5. Co lubisz  robić. /Что любишь делать.
 6. Proszę rachunek. /Пожалуйста, счет.
 7. Zwykle nic nie robię. /Обычно ничего не делаю.
 8. Może pójdziemy do kina? /Может сходим в кино?
 9. Robimy zakupy. /Делаем покупки.
 10. To już było./ Это уже было.
 11. Jakie masz plany?/ Какие у тебя планы?
 12. Gdzie jesteś?/ Ты где?
 13. Jadę  na urlop!/ Еду в отпуск.
 14. Szukam mieszkania./Ищу помещение.
 15. Wszystko mnie boli./ У меня все болит.
 16. Urodziłem się w Polsce./ Я родился(лась) в Польше.
 17. Sport to zdrowie./ Спорт – это здоровья.
 18. Czy lubisz uczyć się języka polskiego./ Нравится ли тебе учить польский язык?
 19. Wszystkiego najlepszego. Всего наилучшего. Праздники и традиции.
 20. To jest moja wizytówka./ Это моя визитка.

Речевая компетенция

Поздороваться.

Попрощаться.

Представить себя (третью особу):

Имя, фамилия, место и день рождения, место жительства, номер телефона, место работы, должность и тому подобное.

Познакомиться.

Называть предметы.

Просить прощения.

Выражать благодарность.

Выражать определенные чувства, настроения, эмоции.

Описывать помещение.

Запрашивать информацию о помещении друга (партнера …), адрес.

Заказывать любимые блюда.

Описывать культурные события, давать им оценку, сравнивать.

Приглашать на культурные и художественные мероприятия, отвечать на приглашение.

Описывать погоду.

Разговоры о болезнях.

Выражать вкусы относительно одежды.

Грамматика

Личные местоимения.

Существительные, прилагательные (род, число, изучение падежей: именительный, дательный, творительный и предложный). Вопросительные слова  skąd?,kto?, co?, jak długo?, jak często?… .

Углубленное изучение всех глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени.

Социокультурная компетенция

Chrząszcz.

Warszawa.

Kraków.

Wielkanoc.

Boże Narodzenie.

Kolędnicy.

Sto lat.

A2

Уровень выше элементарного

К-во уроков: 40/ 90 мин

Кол-во академических часов: 64

Учебник: HurrapoPolsku 2

Разговорные темы (к-во модулей: 20)

 1. Osobowość.
 2. Praca.
 3. To już historia.
 4. Plany na przyszłość.
 5. Powtarzamy!!!
 6. Miasto.
 7. Wieś i przyroda.
 8. Relacje z ludźmi – kobieta i mężczyzna.
 9. Przyjaźń.
 10. Powtarzamy!!!
 11. Sprzęty domowe.
 12. Technika i wynalazki.
 13. Samopoczucie.
 14. Turystyka.
 15. Powtarzamy!!!
 16. Święta, uroczystości, tradycje.
 17. Internet.
 18. Prasa i książka.
 19. Kino czy telewizja.
 20. Powtarzamy.

Речевая компетенция

Nagroda Wiktory.

Powiedz mi, jaki kolor lubisz – a powiem Ci, kim jesteś.

O swojej pracy opowiedzieli…

Historia jednej rodziny.

Polscy nobiliści.

Młodzi i ich przyszłość.

Oferty kursów specjalistycznych.

Oferty pracy i prezentacje kandydatów.

Moja przyszłość – miasto.

Miasta Polskie.

Na wsi zdrowej.

Wizyta u psychoterapeuty.

Było, minęło – przyczyny rozwodów.

Moja druga połowa – serwis randkowy.

Co myślą o Ewie jej przyjaciele i wrogowie.

Dokąd na wakacje?

Co się zmieniło w Polsce po 1989 roku.

Potęga designu.

List z reklamacją.

Wynalazki, które zmieniły naszą rzeczywistość.

Co decyduje o naszym samopoczuciu.

Nieletni w depresji.

Oferty turystyczne “Wakacje pod gruszą”.

Zmiana klimatu w rozwoju turystyki.

Niezapomniane święta.

Bajka o Jakubie i Internecie.

Anna Leśko:jak Internet zmienił moje życie.

Fragmenty prasowe o nowinkach technologicznych.

Nike: prezentacja nagrody.

Fragmenty recenzji książek nominowanych do Nike.

Prezentacja tytułów prasowych.

Opis adaptacji filmowej Zemsty.

Czy znasz i lubisz polskie kino?

Грамматика

Liczba mnoga przymiotników męskoosobowych.

Struktura porównawcza tak samo…jak.

Zaimek względny który.

Liczba mnoga rzeczowników i zaimków męskoosobowych.

Liczebniki główne i porządkowe w okolicznikach czasu – daty.

Tworzenie i użycie czasu przeszłego.

Stopniowanie przymiotników.

Stopniowanie przysłówków.

Tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że.

Tworzenie i użycie zdań warunkowych.

Rekcja czasownika.

Celownik liczby pojedynczej i mnogiej.

Odmiana zaimka się.

Odmiana rzeczownika przyjaciel.

Formy bezosobowe czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Tworzenie i użycie rzeczowników odczasownikowych.

Tworzenie i użycie imiesłowu przymiotnikowego biernego.

Tworzenie i użycie strony biernej (wstęp).

Tworzenie i użycie trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej.

Aspekt w trybie rozkazującym.

Wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca.

Zdania współrzędnie złożone i podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i miejsca.

Tworzenie zdań okolicznikowych celu.

Tworzenie zdań przydawkowych.

Tworzenie zdań podrzędnie złożonych podmiotowych i dopełnieniowych.

Mowa zależna.

Социокультурная компетенция

История Польши.

Природа.

Фестивали, праздники и традиции.

Туризм в Польше.

Польские города.

Научные достижения Польши.

B1

Средний уровень

К-во уроков: 48/ 90 мин

Кол-во академических часов: 96

Учебник: Hurra po Polsku 3

Разговорные темы (к-во модулей: 18)

 1. Jak nie bać się egzaminu?
 2. Jak uczysz się języka?
 3. Moda i uroda.
 4. Jak żyjemy?
 5. Polska od kuchni.
 6. Życie za granicą.
 7. Muszę załatwić kilka spraw.
 8. Usługi.
 9. Pieniądze to nie wszystko.
 10. Trochę ekonomii.
 11. Polityka.
 12. Mam do tego prawo!
 13. W żadnym wypadku!
 14. W zgodzie z naturą.
 15. O czym się teraz mówi?
 16. Reklama kłamie?
 17. Kultura.
 18. W co wierzysz?

Речевая компетенция

Jak sobie radzić ze stresem?

Artykuły prasowe.

Fitnesowa moda.

Ekscentryki.

IQ.

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy.

Przepisy i diety.

Hasła ze słownika frazeologicznego.

Usterka.

Dane statystyczne na temat kieszonkowego.

Wypowiedzi przedstawicieli partii politycznych.

Opis książki.

Wypadek samochodowy.

Opis symboli.

Artykuł prasowy.

Tekst literacki.

Грамматика

 Powtórzenie.

Użycie dopełniacza po przyimkach do, dla w okresie przeznaczenia i budowy rzeczy.

Składnia liczebników.

Odmiana liczebników głównych we wszystkich przypadkach.

Alternacja ę:ą w deklinacji.

Mieć + bezokolicznik.

Przymiotnikowa odmiana rzeczowników typu: chory, podróżny, imion zakończonych na –y,-i i nazwisk na –cki,-ski,-cka,-ska.

Odmiana rzeczownika pieniądz.

Zdania warunkowe i brak następstwa czasów w języku polskim.

Odmiana rzeczownika rząd.

Mowa zależna.

Odmiana zaimków nieokreślonych i pytajnych.

Odmiana zaimków przeczących: nikt, nic, żaden.

Szyk w zdaniu przeczącym z zaimkiem się.

Miejscownik w wyrażeniach przyimkowych określających przedmiot, o którym się mówi.

Odmiana zaimków  jaki, który, czyj.

Odmiana rzeczownika ksiądz.

Социокультурная компетенция

Польская мода

Польская реклама

Политическая жизнь

Экономическая жизнь

Польская кухня

Жизнь польской диаспоры за рубежом

26.11.2015
© Foreign Languages Center “Smokilend” | Веб-студия SiteFree
Перезвонить мне

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Примечание

×
Задать вопрос

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Вопрос (обязательно)

×
Записаться на индивидуальный курс

×
Записаться на групповой курс

×
Записаться в мини-группу

×
Записаться на курс арабского языка

×
Записаться на курс английского языка

×
Записаться на курс польского языка

×
Записаться на курс испанского языка

×
Записаться на курс итальянского языка

×
Записаться на курс турецкого языка

×
Записаться на курс французского языка

×
Записаться на курс немецкого языка

×
Записаться в новую группу №1

×
Записаться в новую группу №2

×
Записаться в новую группу №3

×
Записаться в действующую группу №1

×
Записаться в действующую группу №2

×
Записаться в действующую группу №3

×
Записаться в новую группу №1

×
Записаться в новую группу №2

×
Записаться в новую группу №3

×
Записаться в действующую группу №1

×
Записаться в действующую группу №2

×
Записаться в действующую группу №3

×
Записаться в новую группу №1

×
Записаться в новую группу №2

×
Записаться в новую группу №3

×
Записаться в действующую группу №1

×
Записаться в действующую группу №2

×
Записаться в действующую группу №3

×
Записаться в новую группу №1

×
Записаться в новую группу №2

×
Записаться в новую группу №3

×
Записаться в действующую группу №1

×
Записаться в действующую группу №2

×
Записаться в действующую группу №3

×
Записаться в новую группу №1

×
Записаться в новую группу №2

×
Записаться в новую группу №3

×
Записаться в действующую группу №1

×
Записаться в действующую группу №2

×
Записаться в действующую группу №3

×
Записаться в новую группу №1

×
Записаться в новую группу №2

×
Записаться в новую группу №3

×
Записаться в действующую группу №1

×
Записаться в действующую группу №2

×
Записаться в действующую группу №3

×